Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

sooczystozielona
4993 9285
Reposted frompastelowe pastelowe viaSkydelan Skydelan
sooczystozielona
8953 c3ea
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSkydelan Skydelan
sooczystozielona
9175 08d0 500
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
sooczystozielona
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viapatrzpodnogi patrzpodnogi
sooczystozielona
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viapatrzpodnogi patrzpodnogi
sooczystozielona
sooczystozielona
pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego żeby zacząć na nowo 
w deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie nie czując czasu 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viaSkydelan Skydelan
sooczystozielona
9135 2401
Reposted frompiehus piehus viaiammistake iammistake
sooczystozielona
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
sooczystozielona
sooczystozielona
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.

May 15 2018

sooczystozielona
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacannellle cannellle
sooczystozielona
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viawinnym-swiecie winnym-swiecie

April 19 2018

sooczystozielona
sooczystozielona
sooczystozielona
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey
sooczystozielona
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viaselsey selsey
sooczystozielona
6200 f70d 500
Reposted frompiehus piehus

April 14 2018

sooczystozielona
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
sooczystozielona
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl