Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

sooczystozielona
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaSeventeenRed SeventeenRed
sooczystozielona
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
sooczystozielona
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viablackheartgirl blackheartgirl
sooczystozielona
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamuzyczka muzyczka
sooczystozielona
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaaanetaxx aanetaxx
sooczystozielona
4917 8d93
sooczystozielona
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"

July 26 2017

sooczystozielona
sooczystozielona
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
sooczystozielona
Wyłącznie o Tobie myślę po przebudzeniu. Wyłącznie Ciebie chcę widzieć na koniec dnia. Wyłącznie Ty mi się śnisz. Wyłącznie Ciebie chcę całować. Wyłącznie z Tobą chcę marzyć. Wyłącznie dzięki Tobie chcę się śmiać. Wyłącznie z Tobą chcę chodzić na mecze. Wyłącznie Twoje oczy chcę oglądać co dnia. Wyłącznie z Tobą chcę delektować się kawą. Wyłącznie z Tobą chcę tańczyć walca. Wyłącznie z Tobą chcę żyć. Wyłącznie Ty. — N. Belcik
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

July 24 2017

sooczystozielona
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viawonderwall wonderwall
sooczystozielona
8986 377c 500
sooczystozielona

July 12 2017

sooczystozielona
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasylopath asylopath
sooczystozielona
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaasylopath asylopath
sooczystozielona
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viamemyself memyself

July 11 2017

sooczystozielona

Mężczyzna dobrze ubrany, musi dobrze rozbierać

 

Reposted fromnewnightmare newnightmare vialovesweets lovesweets
sooczystozielona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl