Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

sooczystozielona
sooczystozielona
sooczystozielona
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey
sooczystozielona
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viaselsey selsey
sooczystozielona
6200 f70d 500
Reposted frompiehus piehus

April 14 2018

sooczystozielona
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
sooczystozielona
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viainspirations inspirations
sooczystozielona
6027 1234
                                 Bonn, Germany
Reposted fromipo ipo viaoxygenium oxygenium

April 06 2018

sooczystozielona
5389 83ad 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapannakies pannakies

March 11 2018

sooczystozielona
3256 27a1 500
Reposted frommesoute mesoute viagregorczykm gregorczykm

March 04 2018

sooczystozielona
- Legenda założycielska Polski to biały orzeł, wskazujący miejsca na założenie gniazda(...) Orzeł , pod którego skrzydłami można się schronić. Patrzący w przyszłość, a nie wypatrujący niebezpieczeństwa. Biały bielą stali, czyli nowoczesny i niepokonany jednocześnie. I jeszcze te lustra, te odbicia w skrzydłach, które przypominają że ojczyzna to my. Nie orzeł, nie gniazdo, nie jacyś zapomniani poeci, wygrane bitwy i krew przelana. Orzeł nas chroni, ale daje do zrozumienia, że jest jedynie naszym odbiciem. Od nas, tu i teraz, zależy czym jest ojczyzna.                  - Żywi zamiast trupów, opoka zamiast rozróby i patrzenie w przyszłość zamiast kąpieli w krwawej historii? Słyszałaś kiedyś o takiej Polsce?                  - Nie. Ale zawsze o takiej marzyłam.
— Z. Miłoszewski
sooczystozielona
..jedyne,o którym wiemy coś pewnego, mamy tutaj. Niezbyt długie i bardzo szybko przeleci(...) Ślub, praca, dziecko, nie zdążysz policzyć do trzech i będziesz na emeryturze. Jeśli w tym życiu na coś na prawdę nie ma czasu, to na zastanawianie  czy ktoś będzie nas potępiał , czy nie.
— Z. Miłoszewski

March 02 2018

sooczystozielona
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaazazel azazel
sooczystozielona
7186 860a
Reposted fromGIFer GIFer viasilence89 silence89
sooczystozielona
0903 1027
sooczystozielona
0344 8b5a
Reposted fromem82 em82 viaBloodEve BloodEve

February 26 2018

sooczystozielona
Reposted frombluuu bluuu viazapachsiana zapachsiana
2549 ff69

February 24 2018

sooczystozielona
3344 289a 500
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
sooczystozielona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl