Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

sooczystozielona
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viapikkumyy pikkumyy
sooczystozielona
sooczystozielona
sooczystozielona
sooczystozielona
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viaamberwaves amberwaves
sooczystozielona
9681 293f
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapralina pralina
sooczystozielona
0245 8a77 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster
sooczystozielona
Reposted frompanimruk panimruk viagitana gitana

January 12 2018

sooczystozielona
Reposted fromszelestyna szelestyna viaPoranny Poranny
sooczystozielona
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute vianieobecnosc nieobecnosc

December 04 2017

sooczystozielona
sooczystozielona
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabatgirl batgirl
sooczystozielona
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
sooczystozielona
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
sooczystozielona
5538 9568
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 17 2017

sooczystozielona
9055 2396
Reposted fromGIFer GIFer viacocciuella cocciuella
4804 29b8
Reposted fromopticculture opticculture viacocciuella cocciuella
sooczystozielona
4245 f401
Reposted fromhissyfit hissyfit viacocciuella cocciuella
sooczystozielona
sooczystozielona
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl